AZ EREDMÉNYEK HITELESÍTÉSE

Tesztelés révén objektíven is bemutathatóak azok az auditálási nyereségek, amelyeket a személy szubjektíven érez az auditálási program során.

Számos olyan teszt van használatban amely a preclear képességeit méri az auditálási program megkezdése előtt, valamint becslést ad arra vonatkozóan, hogy mennyi auditálásra lehet szüksége a preclearnek bizonyos eredmények eléréséhez. Amikor a precleart azután újból tesztelik, az általa személyesen tapasztalt javulások egy grafikonon ábrázolhatók, ami igazolja a nyereségeit.

Ezek az objektív módszerek, amelyek a személy javulását mérik, dacolnak az általánosan elfogadott hiedelmekkel. A Dianetikát megelőzően a pszichiátria és a pszichológia hajthatatlan volt abban, hogy az emberek képességén és intelligenciáján nem lehet változtatni. Nyilatkozataik hamisnak bizonyultak, mivel az auditálás eredményeként ezek hatalmas javulást mutattak.

Az egyik gyakran alkalmazott teszt az Oxfordi Képességvizsgálat (Oxford Capacity Analysis – OCA), amely tíz különböző személyiségjegyet mér pontosan. Ezek az auditálás során jelentősen javulnak, és tükrözik a preclear nyereségeit. A preclearek arról számolnak be, hogy az auditálás közvetlen eredményeként sokkal nyugodtabbak, stabilabbak, energikusabbak, kifelé fordulóbbak lettek, és az OCA-tesztek ponteredményei ezt megerősítő adatokat mutatnak.

A képességvizsgálati tesztek az auditálási eredményeket is megbízhatóan jelzik. A balesetekre való hajlam csökkenése összefügg a képességvizsgálati tesztek eredményeinek javulásával. Sok más teszt is rendelkezésre áll, amelyekkel a mozgáskoordinációt és az érzékelést, így például a látást, hallást, színérzékelést, egyensúlyérzéket stb. lehet mérni. Ezek a funkciók szintén javulnak az auditálás eredményeképpen.

Természetesen a haladási sebesség egyénenként változó, mert nagy mértékben befolyásolja a preclear elszántsága és az ülések gyakorisága. Ezért nem lehetséges annak pontos meghatározása, hogy valaki milyen gyorsan ér el javulást, és az Egyház nem tesz ígéreteket az auditálásból származó nyereségekre vonatkozóan, és nem garantálja azokat. Az Egyház munkatársai azonban ettől függetlenül olyan sok figyelemreméltó javulást tapasztaltak a hívőknél, hogy az ilyen eredményeket elvárják és természetesnek veszik.