A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA

Valójában a Szcientológia egyik legalapvetőbb tétele a kommunikáció, és ez az alapja a vallási szolgáltatások magjának – az auditálásnak és a képzésnek. A Szcientológia vallásos írások tekintélyes részét a kommunikáció megértésének és alkalmazásának szentelték, beleértve ebbe a könyveket, a hangszalagra felvett előadásokat és a képzési filmeket. A Szcientológia auditor képzésének számtalan pontján tanulmányozza a kommunikációt és gyakorolja a kommunikáció technikáit, folyamatosan azon dolgozva, hogy a kommunikációs formula tökéletes mesterévé váljon.

Az auditálás csak a kommunikációs formula alkalmazásával válik lehetővé. Az auditálásban résztvevő személynek (akit a Szcientológiában „preclear”-nek nevezünk) a figyelmét befelé, a reaktív elméjének legmélyebb zugai felé kell irányítania, hogy szembenézzen a múlt elzáródott eseményeivel, beleértve az előző életeket, hogy ily módon megtalálja a válaszokat az auditálási kérdésekre, kitörölje azokat az ártalmas energiákat, amelyeket a mentális képmások tartalmaznak, és ezáltal megkönnyebbüljön a lelki gyötrelmektől. A preclear teljesen éber az auditálási ülés alatt, és ahogy az auditálás előrehalad, egyre éberebbé válik. Az auditor és a preclear együtt dolgoznak azért, hogy segítsenek a preclearnek saját reaktív elméjének legyőzésében. Az auditálás nem olyasmi, amit elvégeznek a preclear helyett, hanem aktív részvételt kíván tőle, hogy ezáltal növelje öndetermináltságát. (saját maga irányításának képességét) Az auditornak kizárólag kommunikáció használatával a preclear figyelmét a múlt azon pillanataira kell irányítania (a preclear beleegyezésével), amelyek fájdalmat, öntudatlanságot vagy negatív érzelmeket tartalmaznak.

A preclear, tudva azt, hogy az auditor a pontos és kiszámítható kommunikációs formulát követi, eléggé biztonságban érzi magát ahhoz, hogy megengedje az auditornak figyelme irányítását, és eléggé megbízik benne ahhoz is, hogy elmondja neki azt, amit talál.