AZ AUDITORKÓDEX

Az auditor egy viselkedési kódexet követ, amit Auditorkódexként ismerünk. Ez egy szigorúan követendő szabályokból álló doktrína annak biztosítására, hogy a preclear a lehető legnagyobb szellemi nyereséget érje el az auditálás során. Az Auditorkódexet évek hosszú sorának megfigyelései alapján fejlesztették ki. Ez az etikai kódex irányítja az auditor tevékenységét.

Az Auditorkódex egy pontja értelmében például az auditor megígéri, hogy soha nem használja fel azokat a titkokat, amelyeket a preclear az auditálási ülésben felfed. A hagyományoknak megfelelően egy lelkész és egy egyháztag között minden kommunikáció bizalmas. Az auditálással is ez a helyzet. Az auditálási ülés alatt bizalmasan kiadott titkokat az Egyház szentnek és sérthetetlennek tekinti, és sosem árulja el.

Az auditálás csak akkor sikeres, ha a kódexnek megfelelően viselkedik az auditor. Az auditor sohasem mondja meg a preclearnek, hogy mit gondoljon önmagáról, nem nyilvánít véleményt arról, amit auditálnak. Az auditálás egyik célja az, hogy visszaállítsa a preclear bizonyosságát a saját nézőpontjában; a preclear értékelése már önmagában is megakadályozza ennek a célnak az elérését. Ezért az ilyen értékeléseket tiltja a Kódex.

Az Auditorkódex lényegében azokat a tulajdonságokat tanítja meg, amelyeket a legjobbnak tartunk az emberekben. Az auditor kedvességet, affinitást, türelmet és más hasonló erényeket tanúsít a preclear iránt, hogy segítse szembenézni a lelki feldúltságok vagy nehézségek területeivel.