ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

(Utolsó módosítás: 2019. november 3.)

 1. HATÓKÖR
  1. A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik az ön személyes adatainak kezelésére, az önnek egyik alábbi weboldalra történő látogatása során; scientology.org, scientology.net, volunteerministers.org, youthforhumanrights.org, cchrint.org, cchr.org, drugfreeworld.org, illetve bármely weboldal esetén, ahol ezen Adatvédelmi szabályzatot közzétették („Weboldalak”). Vonatkozik továbbá az ön, velünk e‑mail-en, telefonon, faxon vagy közösségi média csatornáinkon (például Facebook, Twitter, Instagram) folytatott kommunikációjára. Továbbá, ha vallási anyagokat vásárol, további információt kér, jelentkezik vagy elmegy egy rendezvényre, illetve adományoz. A jelen Adatvédelmi szabályzat érvényes bármilyen más összefüggésben is, amikor ön megadja nekünk a személyes adatait. Ha személyes adatainak összegyűjtése vagy kezelése során utalás történik egy másik adatvédelmi szabályzatra, bármilyen ellentmondás esetén az a másik adatvédelmi szabályzat élvez elsőbbséget, a jelen adatvédelmi szabályzattal szemben.
  2. Ha többet akar tudni arról, hogyan kezeljük a személyes adatokat a sütiken, közösségi bővítményeken és más típusú nyomkövető technológiákon keresztül, tekintse meg Cookie szabályzatunkat: www.scientology.org/cookie-policy.html
  3. Ha többet akar megtudni a ún. „három küldemény folyamatról”, kérjük, fordítson különös figyelmet a jelen Adatvédelmi szabályzat 5.6., 6.1.7. és 9.3. cikkeire. A „három küldemény folyamat” vonatkozik az ön személyes adatainak kezelésére. Amikor ön bármilyen internetes vagy papíralapú űrlapot tölt ki, azt három postai küldemény érkezése fogja követni, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint („Három küldemény űrlap”).
  4. Ahol a jelen Adatvédelmi szabályzatban törvényekre vagy szabályokra történik hivatkozás, az következésképpen az említett jogszabályok vagy szabályozások esetleges módosításaira egyaránt vonatkozik.
  5. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat saját kezdeményezésünkből történő módosítására és átdolgozására. A fenti esetben, a változásokról, módosításokról és átdolgozásokról legalább két héttel azelőtt tájékoztatjuk önt Weboldalainkon keresztül, minthogy azok változásai és módosításai alkalmazandók lesznek. Weboldalaink bármilyen további használatára ezután a módosított Adatvédelmi szabályzat vonatkozik.
 2. KIK VAGYUNK?
  1. Mi, a Nemzetközi Scientology Egyház „Church of Scientology International” („CSI”, „mi”, „minket”, „miénk”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Amerikai Egyesült Államok, elkötelezettek vagyunk, hogy folyamatosan gondoskodjunk az ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról. A CSI felel a Scientology egyházak és missziók egyházi irányításáért. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a dpo@scientology.net e‑mail címen.
  2. Az Európai Scientology Egyház „Church of Scientology Europe” („CSEU” vagy „Kontinentális Összekötő Iroda”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia, a fő európai szervezetünk, amely az Európában található Scientology egyházakat és missziókat irányítja.
 3. KI A SCIENTOLOGY EGYHÁZ?
  1. A Scientology Egyház („az Egyház”) olyan egyházi struktúrával rendelkezik, amely különálló vallási tevékenységek sokaságát egyesíti és hangolja össze. Az egyházi struktúrába tartozó összes jogalanyt átfogja a Church of Scientology Internationalból kiinduló nemzetközi egyházi menedzsment rendszere, a földrajzi zónákért felelős Kontinentális Összekötő Irodákon keresztül. Ez a menedzsmentstruktúra támogatási és koordinációs feladatokat lát el, és azon dolgozik, hogy a Dianetics és a Scientology szellemi filozófiája és technológiái mindenki számára elérhetőek legyenek, aki részesülni kíván bennük, és hogy a Scientology szolgáltatásait és gyakorlatait pontosan úgy alkalmazzák, ahogyan azt L. Ron Hubbard („LRH”), a Scientology vallás alapítója lefektette. 
  2. Továbbá, a Scientology átfogóbb humanitárius céljainak megvalósítása céljából, az Egyház egy sor társadalomjobbító kampányt támogat, az erkölcsiség (Az út a boldogsághoz), a drogmegelőzés (Narconon), a rehabilitáció (Criminon), az írni-olvasni tudás (Alkalmazott Oktatástan) területén. Támogat továbbá humanitárius programokat a mentális egészségügy (Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért), az egyetemes emberi jogok (Együtt az Emberi Jogokért) és a katasztrófa-elhárítás (önkéntes lelkészek) területén. A társadalomjobbító kampányokat az Association for Better Living and Education (Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért, ABLE) koordinálja.
  3. Az IAS (International Association of Scientologists – Scientologistok Nemzetközi Szövetsége) a Scientology hivatalos tagsági szervezete. A célja egyesíteni, elősegíteni, támogatni és védelmezni a Scientology vallást és a Scientologistokat a világ minden táján. Tagjai támogatásának köszönhetően az IAS támogatást nyújt az Egyház által támogatott humanitárius és társadalomjobbító programok szponzorálásához.
  4. A World Institute of Scientology Enterprises (Scientology Vállalkozások Nemzetközi Intézete, WISE) egy olyan nemzetközi tagsági szervezet, amelynek tagjai L. Ron Hubbard menedzsmenttechnológiáját használják, és felvállalják a WISE-tagsággal járó kötelezettségeket és etikai standardokat.
 4. KI FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?
  1. A CSI adatkezelőként jár el azoknak a személyes adatoknak a kezelésében, amelyeket ön az egyházi struktúrába tartozó jogalanyoknak megad, például valamelyik Weboldalunkon keresztül közvetlenül a „CSI”-nak vagy helyi egyházaknak és misszióknak ad meg.
  2. A helyi egyházak és missziók, köztük a CSEU, adatkezelőként járnak el a nevünkben.
  3. Azokat a személyes adatokat, amelyeket ön az ABLE által koordinált társadalomjobbító programokkal kapcsolatban ad meg, az ABLE kezeli. További információkért olvassa el a vonatkozó adatvédelmi szabályzatot: www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. Az ön által az IAS számára megadott személyes adatokat , az „International Association of Scientologists Administration” (IASA) kezeli. További információkért olvassa el az IASA adatvédelmi szabályzatát: www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. Az WISE-nak ön által megadott személyes adatokat a „World Institute of Scientology Enterprises International” (WISE International) kezeli. További információkért olvassa el a WISE adatvédelmi szabályzatát: www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?
  1. Amikor ön valamelyik Weboldalunkat vagy közösségimédia-csatornánkat használja, az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Technikai információk, úgy mint az ön eszközére, az IP-címére, a böngészőjére, a földrajzi helyzetére és az operációs rendszerére vonatkozó információk;
   • Böngészés során tanúsított magatartás, például az oldalakon tett látogatás hossza, mely linkekre kattint rá, mely lapokat látogatja meg, és hogy milyen gyakorisággal teszi ezt.
  2. Amikor valamelyik Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése által, illetve e‑mailben, telefonon, faxon vagy közösségimédia-csatornákon keresztül kommunikál velünk, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket ön a rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, munkahelye, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • A kommunikáció tartalma, például az ön kérése vagy a kérdése;
   • A kommunikációra vonatkozó technikai információk, például kivel kommunikál a mi részünkről, illetve a kommunikáció dátuma és időpontja;
   • Nyilvánosan elérhető információk önről, például a közösségimédia-profilján nyilvánosan elérhető információk;
   • Bármilyen más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát.
  3. Amikor elvégez egy személyiségtesztet, például az Oxfordi képességelemzés (OCA) tesztet, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségi adatok, például az e‑mail címe, a levélcíme, az ön országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Személyiségre vonatkozó információk, amelyekre a személyiségteszt kérdéseire adott válaszai alapján következtetni tudunk.
  4. Amikor elvégez egy e‑tanfolyamot, az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyazonossági információk, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségi adatok, például az e‑mail címe, a levélcíme, az ön országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Bármilyen más, az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adat, például a kérdésekre adott válaszai.
  5. Amikor anyagokat rendel vagy vásárol, például egy könyvet vagy egy információs készletet, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyazonossági információk, például keresztneve, vezetékneve, munkahelye, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségi adatok, például e‑mail címe, levélcíme, az ön országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Megrendelésének részletei, például az ön által vásárolt könyv címe;
   • Fizetési részletek, például mennyit fizetett a vásárlásáért.
  6. Amikor további információt kér, érdeklődését fejezi ki a Scientology iránt, jelentkezik vagy elmegy egy rendezvényre, adományoz, vagy ha kitölt bármilyen más űrlapot, amelyre a jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik, az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük (az ön által engedélyezett mértékig):
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyazonossági információk, például keresztneve és vezetékneve;
   • Az ön által rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségi adatok, például e‑mail címe, levélcíme, az ön országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • A jelentkezés vagy adományozás elvégzéséhez szükséges információk, például olyan kritériumok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy értékelni tudjuk, vajon eleget tesz‑e ön a részvétel feltételeinek;
   • Információk az ön életéről, például arról, hogy az élet mely területe érdekli leginkább, vagy leginkább mit szeretne javítani vagy megváltoztatni az életében;
   • Információk az Egyházzal való kapcsolatáról, például hogyan szerzett tudomást az Egyházról, mennyire tetszett az Egyház szertartása vagy programja, illetve kit szeretne meghívni egy egyházi szolgáltatásra;
   • Fizetési adatok, például mennyit fizetett a részvételért (adomány vagy jelentkezési díj esetén);
   • Az ön fényképe, ha lefényképezteti magát fotósunkkal, vagy bármilyen más módon engedélyt ad nekünk erre;
   • Bármely más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát (például egy rendezvény utáni visszajelzése).
  7. Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben leírt különféle lehetőségek egyidejűleg is alkalmazhatóak. Például, ha személyiségtesztet tölt ki valamelyik Weboldalunkon, arra az 5.1. és az 5.3. cikk egyaránt vonatkozik. Személyes adatainak nagy részét közvetlenül öntől kapjuk, de előfordulhat, hogy partnerektől, például a Google-től, további információkat kapunk az ön preferenciáiról és a böngészési magatartásáról. Ha további információkat igényel arról, hogy ezek a felek milyen személyes adatokat kezelnek önről, illetve tesznek elérhetővé mások számára, kérjük, tekintse meg a vonatkozó Adatvédelmi szabályzatukat.
 6. MIÉRT ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Az alábbi táblázatban ismertetjük, hogy milyen célokból kezeljük a személyes adatait, és milyen jogalapon tesszük ezt. A következő jogalapokra támaszkodunk:
   • Az ön hozzájárulása, amely során önt tájékoztatjuk arról, hogy mit jelent ez a hozzájárulás, azelőtt hogy ön szabad akaratából a hozzájárulását adná;
   • Önnel kötött szerződés, abból a célból, hogy azt teljesítsük, vagy hogy lépéseket tegyünk, mielőtt szerződést kötnénk önnel;
   • Jogi kötelezettség, amelynek eleget kell tennünk;
   • Saját jogos érdekünk, például a Weboldalaink, a közösségi médiacsatornáink, az anyagaink és a szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsuk önnek, hogy megvédjük ezeket a visszaélésektől és a jogellenes tevékenységektől, hogy terjesszük és népszerűsítsük őket, és hogy elérhetővé tegyük ezeket az ön számára, beleértve a társadalom jobbítását célzó és humanitárius programjainkat is.
 7.  

  CÉL

  JOGALAP

  1.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy promóciós információkat küldjünk önnek az anyagainkról és a szolgáltatásainkról, például közlemények, promóciók, ajánlatok hírleveleket, e‑mailek által vagy más, két személy közötti elektronikus kommunikációs csatornán megvalósult kommunikáció során, amennyiben ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy ilyen promóciós információkat kapjon.

  Az ön hozzájárulása

   

  2.      

  Annak keretében, hogy e-mailen vagy más elektronikus csatornán keresztül promóciós információkat, úgymint közleményeket, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldünk önnek, személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy információkat gyűjtsünk a promóciós információink elemzéséhez, például, hogy e promóciós információkban szereplő tartalmaink közül ön melyiket nézte meg, vagy a promóciós információkban lévő linkek közül ön melyikre kattintott rá (pl. nyomonkövető technológiák, mint például az e‑mailjeinkbe helyezett ún. webjelzők).

  Az ön hozzájárulása

  3.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy egyedi profilt hozzunk létre önről a böngészési élményének javítása érdekében a következők alapján: az ön földrajzi helyzete, a rendelési előzményei, a preferenciái, az érdeklődési körei, a promóciós információinkban az ön által megnézett tartalom, a személyiségre vonatkozó információk, amelyekre a személyiségteszt kérdéseire adott válaszai alapján következtetni tudunk.

  Az ön hozzájárulása

  4.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy a rendelését fel tudjuk dolgozni, és el tudjuk juttatni önnek az ön által kért anyagokat vagy információkat, illetve nyújtani tudjuk önnek az ön által kért szolgáltatásokat.

  Az önnel kötött szerződés

  5.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy személyre szabottan és hatékonyan biztosítsuk önnek az ön által kért anyagokat, szolgáltatásokat, illetve információkat valamelyik Weboldalunkon, e‑mailben, telefonon, faxon vagy közösségimédia-csatornákon keresztül.

  Saját jogos érdekünk

  Az önnel kötött szerződés

  6.      

  Személyes adatait azért kezeljük:

         hogy megfeleljünk azoknak a jogi kötelezettségeknek, amelyeknek meg kell felelnünk, vagy

         hogy eleget tegyünk bármely ésszerű kérésnek, amely illetékes bűnüldözési hatóságok vagy képviselőik, igazságügyi hatóságok, kormányhivatalok vagy ‑szervek (köztük az illetékes adatvédelmi hatóságok) felől érkezik, vagy

         hogy saját kezdeményezésünkre átadjuk a személyes adatait a rendőrségnek vagy az igazságügyi hatóságoknak bizonyítékként, vagy ha igazolt gyanú áll fenn részünkről, arra vonatkozóan, hogy ön jogszerűtlen cselekményt vagy bűncselekményt követett el a Weboldalaink, a közösségi médiacsatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön által történt használata során.

  Jogi kötelezettség

  7.      

  Ha Három küldemény űrlapot töltött ki, személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy az ön érdeklődési köreinek megfelelő három postai küldeményt küldjünk önnek az egyházi szolgáltatásainkról és programjainkról. Azonban nem kapja meg ezeket a postai küldeményeket akkor, ha az elmúlt évben már megkapta őket, kivéve, ha azért kapta meg ezeket a postai küldeményeket az elmúlt évben, mert egy másik helyi egyházban töltött ki egy másik „Három küldemény űrlapot”. Bármikor kifogást emelhet e küldemények további postázása ellen úgy, hogy kapcsolatba lép velünk a dpo@scientology.net címen.

  Saját jogos érdekünk

  8.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy promóciós információkat küldjünk önnek olyan anyagokról és szolgáltatásokról, amelyekhez hasonlót ön már korábban vásárolt nálunk, vagy kapott tőlünk. Ilyenek például közlemények, promóciók, ajánlatok és hírlevelek, amelyek e‑mailen vagy más, személyes elektronikus kommunikációs csatornán keresztül érkeznek. Leiratkozhat ezekről a küldeményekről, ha rákattint az e-mailben található leiratkozási linkre, vagy ha nem kíván ilyen küldeményeket kapni, bármikor kifogást emelhet ez ellen úgy, hogy kapcsolatba lép velünk dpo@scientology.net címen.

  Saját jogos érdekünk

  9.      

  Személyes adatait egyéb marketingcélokból kezeljük, például papíron vagy közösségimédia-csatornákon, vagyis, hogy célzott promóciós információkkal lássuk el önt, ilyenek például a CSI és gondosan kiválasztott partnereinek közleményei, promóciói, ajánlatai és hírlevelei. Ezenkívül közzétehetjük az ön fényképét valamelyik Weboldalunkon vagy közösségi médiacsatornánkon. Ha nem ért egyet ezzel, kérjük, ne fényképeztesse le magát a fotósunkkal. Ha egy már közzétett fényképet szeretne eltávolíttatni, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben.

  Saját jogos érdekünk

  10.   

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy statisztikai elemzéseket végezzünk, azért hogy tökéletesíteni tudjuk Weboldalainkat, promóciós információinkat, anyagainkat és szolgáltatásainkat, illetve, hogy új anyagokat és szolgáltatásokat tudjunk kifejleszteni.

  Saját jogos érdekünk

  11.   

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy megvédjük saját jogos érdekeinket, vagy megvédjük egy harmadik fél jogos érdekeit, ha valamelyik Weboldalunk, a közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön általi használata az alábbiaknak minősülhet:

         valamelyik Weboldalunk érvényes használati feltételeinek, szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak, illetve saját vagy harmadik fél bármely más jogainak megsértése, vagy

         vírusok, trójai programok, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy más formában megjelenő rosszindulatú kódok okozta veszély vagy fenyegetés áll fenn, amely valamelyik Weboldalunk, közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák, illetve saját, kiválasztott partnerünk vagy egy harmadik fél informatikai rendszereinek biztonsága vagy integritása ellen irányul, vagy

         olyan tevékenység, amely gyűlölködő, obszcén, diszkriminatív, rasszista, rágalmazó, rosszindulatú, káros, illetve egyéb módon nem helyénvaló vagy jogellenes.

  Saját jogos érdekünk

   

 8. MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Személyes adatait sosem közöljük a Scientology Egyházon kívüli harmadik felekkel az ön beleegyezése vagy más jogi alap nélkül, hacsak nincs erre jogi kötelezettségünk. Lehetséges például, hogy szolgáltatókra bízzuk, hogy:
   • biztosítsák önnek a Weboldalainkat (például tárhelyszolgáltató); vagy
   • a promóciós információinkat megfelelően célozzák (például marketingcég); vagy
   • a megrendelését kezeljék (például szállítócég kézbesítse önnek az anyagokat); vagy
   • a befizetését kezeljék (például pénzforgalmi szolgáltató vagy hitelvizsgáló ügynökség).

   E harmadik felek az ön személyes adatait kizárólag a nevünkben és az erre vonatkozó írásbeli utasításunk alapján kezelhetik. Azt is garantáljuk, hogy e harmadik feleket megfelelő gondossággal választjuk ki, és ők kiállnak az ön személyes adatainak biztonsága és integritása mellett.

  2. Személyes adatait megoszthatják egymással a Scientology Egyház országos, regionális, illetve helyi kapcsolt szervezetei, például helyi egyházak, missziók, valamint a társadalom jobbítását célzó és humanitárius programok (ABLE – ha további információkat igényel arról, hogy az ABLE milyen személyes adatokat kezel, kérjük, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi szabályzatot: www.able.org/online-privacy-policy.html). Ha ön érdeklődését fejezte ki egy Scientology szervezethez történő csatlakozás iránt, akkor megoszthatjuk az elérhetőségi adatait egy ön közelében lévő egyházzal, hogy ők fel tudják önnel venni a kapcsolatot. Garantáljuk azonban, hogy minden Scientology szervezet megfelelő figyelmet fordít arra, hogy az ön személyes adatainak kezelése mindig összhangban álljon a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal. Személyes adatait a CSEU (Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia), a fő európai intézményünk fogja kezelni, amely az Európában található Scientology egyházakat és missziókat irányítja. A CSEU az európai kontinens központi adminisztrációját végző szervezetünk.
  3. Ha ön a Scientologistok Nemzetközi Szövetségének (IAS) vagy a Scientology Vállalkozások Nemzetközi Intézetének (WISE) tagjává válik, e kapcsolt szervezetek megoszthatják velünk az ön személyes adatait. Ha további információkat igényel arról, hogy a kapcsolt szervezetek önről mint tagról milyen személyes adatokat kezelnek, kérjük, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat.
  4. Jogi kötelezettségünk miatt, lehetséges, hogy meg kell osztanunk az ön személyes adatait illetékes bűnmegelőzési szervekkel vagy azok képviselőivel, igazságügyi hatóságokkal, kormányszervekkel vagy ‑testületekkel, például illetékes adatvédelmi hatóságokkal.
  5. Az ön személyes adatait semmilyen azonosítható formában sem küldjük el harmadik fél számára a 7.1., 7.2., 7.3. és 7.4. cikkekben foglaltakon kívül, az ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Anonimizált adatokat azonban elküldhetünk más szervezeteknek, amelyek felhasználhatják ezeket az anyagaik és szolgáltatásaik tökéletesítésére,valamint ezen anyagok és szolgáltatások marketingjének, megjelenítésének és értékesítésének és személyre szabásának céljából.
 9. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül egyaránt kezeljük, így az USA-ban is. Azért, hogy személyes adatait a fent felvázolt célok értelmében tudjuk kezelni, személyes adatait harmadik feleknek is továbbíthatjuk, hogy azokat a nevünkben az EGT‑n kívül kezeljék. Minden egyes, az ön személyes adatait az EGT‑n kívül kezelő jogalany köteles megfelelő védintézkedéseket tenni az ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A CSI esetében e védintézkedések abból erednek, hogy közvetlenül meg kell felelnünk a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogszabályoknak. Harmadik felek esetében e védintézkedések az alábbiakból származhatnak:
   • Az átvevő ország olyan jogszabályokkal rendelkezik, amelyek az EGT-ben nyújtott védelemmel egyenértékűnek tekinthetők; vagy
   • Szerződéses megállapodás létezik köztünk és az adott jogalany között; vagy
   • Valamilyen jóváhagyott tanúsítási mechanizmus, mint például az EU-USA Adatvédelmi Pajzsról szóló határozat, amelyet az Európai Bizottság 2016. július 12‑én fogadott el.
  2. Továbbíthatunk anonimizált és/vagy összesített adatokat az EGT‑n kívüli szervezeteknek. Ilyen adattovábbítás esetén meggyőződünk arról, hogy léteznek olyan védintézkedések, amelyek garantálják az ön személyes adatainak, illetve a saját személyes adataira vonatkozó összes olyan jogának a biztonságát és integritását, amelyek az alkalmazandó kötelező erejű jog értelmében megilletik önt.
 10. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK?
  1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett célok eléréséhez szükségesek.
  2. Az ön személyes adatait csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja a kezelésükre való hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása azzal is járhat, hogy a továbbiakban nem tudja használni valamelyik Weboldalunk egészét vagy egy részét. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fent meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve, ha:
   • A CSI-nak vagy bármely más harmadik félnek különösen fontos érdeke, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok azonosíthatók maradjanak; vagy
   • Jogi vagy szabályozási kötelezettség, bírósági végzés vagy közigazgatási határozat, amely miatt a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.
  3. Ha ön „Három küldemény űrlapot” tölt ki, a Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait csak egy évig tartjuk meg a harmadik küldemény postázása után, kivéve, ha értesít bennünket arról, hogy tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen. Ez alól kivétel, ha jogi vagy szabályozási kötelezettség, illetve bírósági végzés vagy közigazgatási határozat ettől eltérő kezelést engedélyez, vagy követel. Ha ön e megőrzési időszak során másik Három küldemény űrlapot is kitölt, az ön által másodszor kitöltött Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait csak addig tartjuk meg, amíg az ön által először kitöltött Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait megtartjuk. Ha ön e megőrzési időszak során egyházi szertartásra jelentkezik, vagy önkéntesnek iratkozik fel egy társadalom jobbítását célzó és humanitárius programba, az ön által a vásárlása keretében megadott személyes adatai az adott egyházi szolgáltatáshoz, illetve programhoz kapcsolódó személyi aktája részévé válnak, és használhatjuk ezeket az ön ezeken a programokon való részvétele céljából, az adatvédelmi szabályzattal összhangban.
  4. Ön tudomásul veszi, hogy marketingtörekvéseink lényeges elemét képezi, hogy marketinganyagainkat az ön számára aktuálisabbá tegyük. Ezt úgy tesszük, hogy az ön egyedi profilját a releváns jellemzők alapján jelen Adatvédelmi szabályzat 6. cikkének értelmében személyre szabjuk, majd e profil alapján küldünk önnek közleményeket, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és más népszerűsítési információkat az ön érdeklődésére számot tartó anyagokról és szolgáltatásokról.
  5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk azért, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy a lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink, illetve harmadik felek munkatársai akikre szigorú titoktartási kötelezettségek vonatkoznak, kizárólag csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben férhetnek hozzá az ön adataihoz. Ön tudomásul veszi, hogy teljes biztonság és védettség, azonban, még a legnagyobb erőfeszítés esetében sem jelent garanciát.
  6. Ha ön nyilvántartásunkba lépett azzal a céllal, hogy promóciós információkat, úgymint különböző közleményeket, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek e‑mailben vagy személyesen, egyéb elektronikus kommunikációs csatornán, bármikor megváltoztathatja az ilyen népszerűsítő információkkal kapcsolatos beállításait, úgy, hogy rákattint az ilyen jellegű promóciós információkban található leiratkozási linkre.
  7. Ha ön nyilvántartásunkba lépett azzal a céllal, hogy papíralapú promóciós információkat küldjünk önnek, például magazinokat, közleményeket, népszerűsítő anyagokat, ajánlatokat és hírleveleket, akkor kifogást emelhet a papíralapú népszerűsítő információk további érkezése ellen oly módon, hogy kérését a jelen Cookie szabályzat 11. cikkében foglaltaknak megfelelően elküldi adatvédelmi tisztviselőnknek.
 11. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?
  1. Bármikor kérhet információkat a személyes adatairól, kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat a további adatkezelés ellen oly módon, hogy az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordul a dpo@scientology.net címen vagy az alábbi elérhetőségeken.
  2. Pontosabban, jogában áll hozzáférést kérni önhöz tartozó személyes adathoz. Ez azt jelenti, hogy ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen tőlünk személyes adatairól. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerű összegű adminisztrációs díjat számoljunk fel olyan egymás követő többszöri hozzáférési kérelem esetén, amelyeket egyértelműen kellemetlenkedés vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy ön mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát és meg kell adni, hogy mely adatkategóriákhoz kíván hozzáférni.
  3. Ön jogosult arra, hogy helyesbítést igényeljen, kérheti bármely önhöz tartozó pontatlan személyes adat díjmentes helyesbítését. Ha helyesbítési kérelmet ad be, a kérvényhez bizonyítékot kell mellékelnie a helyesbítendő adatok tévességéről.
  4. Ön jogosult arra, hogy visszavonja személyes adatai kezelésére vonatkozó korábban adott hozzájárulását.
  5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), vagyis ön jogosult arra, hogy kérje az önhöz tartozó személyes adatok törlését, ha az adatokra a fenti 3. cikkben foglaltak szerint, már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Ugyanakkor szem előtt kell tartania, hogy a törlésre vonatkozó kérelmeket az alábbiak figyelembevételével bíráljuk el:
   • Saját érdekeink és harmadik felek érdekei, elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel szemben; vagy
   • Jogi, vagy szabályozási kötelezettségek, közigazgatási határozatok vagy bírósági végzések, amelyek szóban forgó törlésnek ellentmondanak.
  6. Az adatkezelés szolgáltatáshoz való jog, tehát ön jogosult arra, hogy törlés helyett kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:
   • Épp ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát; vagy
   • Az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi a személyes adatainak törlését; vagy
   • Önnek szüksége van személyes adataira, jogi követelés megállapítása, érvényesítése, illetve védelme céljából. Míg nekünk a fent felsorolt célokból már nincs szükségünk rájuk; vagy
   • Épp ellenőrizzük, hogy saját jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az ön érdekeivel szemben, ha ön a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja (lásd alább).
  7. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, ha azok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, továbbá ha:
   • Az ön saját helyzetével kapcsolatos, igazolható okokkal magyarázható a szóban forgó tiltakozás; és
   • Az adatkezelés saját jogos érdekünk alapján történik, és saját jogos érdekeink nem élveznek elsőbbséget ön érdekeivel szemben.
  8. Az adathordozhatósághoz való jog, vagyis ön jogosult arra, hogy az ön által rendelkezésünkre bocsátott, önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés alapját az ön hozzájárulása vagy egy önnel kötött szerződés képezi, és az adatkezelés automatizált módon történik.
  9. Ha a fent felsorolt egy vagy több jog gyakorlására irányuló kérelmet kíván benyújtani, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben. A jog gyakorlását kérő e‑mailt nem tekintjük arra vonatkozó hozzájárulásnak, hogy személyes adatait a kérelem feldolgozásához szükséges mértéken túl is kezeljük. Egy ilyen kérelem az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:
   • Egyértelműen fejtse ki, hogy mely jogát szeretné gyakorolni; és
   • Egyértelműen fejtse ki, hogy milyen okból kíván élni a jogával, ha ez követelmény; és
   • A kérelme legyen keltezve és aláírva; és
   • Kérelméhez mellékelnie kell az ön személyazonosságát igazoló érvényes személyi igazolványának digitálisan szkennelt másolatát. Ha a kapcsolat felvételi űrlapot használja, kérhetünk öntől egy megerősítő aláírást és személyazonosságának igazolását.

   Kérelmének kézhezvételét azonnal visszaigazoljuk önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek és érvényesnek bizonyul, akkor ésszerű időtartamon belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk neki. Ha panasza merül fel személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, bármikor fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben. Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál (az országos hatóságok listája itt található: edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
  1. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzatról, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (DPO) a Scientology Európai Kontinentális Összekötő Irodájában, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia, vagy küldjön e‑mailt: dpo@scientology.net.