MIK A TERÜLETI LELKÉSZI CSOPORTOK ÉS A SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI CSOPORTOK?

A Szcientológia egyházi hierarchiájának első szintjén találhatók a Szcientológia egyéni lelkészei, akik nem valamely egyház vagy misszió munkatársai. Ezek a területi lelkészek csoportokat szerveznek, hogy bevezető egyházi szolgáltatásokat nyújtsanak a családtagjaiknak, barátaiknak és közösségük tagjainak. Vallási szolgáltatásokat nyújtanak, és kiszolgálják az egyének lelki szükségleteit. Részt vesznek abban a számtalan tevékenységben is, amelyeket hagyományosan a közösségi lelkészi munka részének tekintünk, mint például: házassági tanácsadás és mások segítése a kábítószer, illetve az életben felmerülő egyéb problémák legyőzésében.

A területi auditorok összefognak egymással, hogy auditorszövetségeket vagy Dianetika tanácsadó csoportokat hozzanak létre tevékenységeik kiterjesztésére, hogy előadásokat és szemináriumokat tartsanak, illetve más módokon terjesszenek.