LEHETNEK KISGYEREKEK A SEA ORGBAN?

A Sea Organization (Sea Org) kötelékében szolgáló férfiak és nők házasságot köthetnek, de ha gyermeket szeretnének, az csak a Sea Orgon kívül lehetséges.

A Sea Organization egy viszonylag új vallási rend, amely 1967‑ben alakult. 1976‑ig tengerjáró hajókon működött, ahol nem voltak gyerekek. Amikor a Sea Org 1976‑ban a szárazföldre költözött, nem volt semmilyen tapasztalata gyerekekkel. Amikor viszont a tagjainak gyermekei születtek, a rend gondoskodott az ellátásukról. 1986‑ra, tíz év tapasztalat birtokában nyilvánvalóvá vált, hogy a Sea Org tagok feladatai nem egyeztethetőek össze a gyermekneveléssel. Például, a Sea Org tagoknak képesnek kell lenniük arra, hogy akár rövid időn belül elutazzanak, gyakran hosszabb időre, ez azonban nem egyszerű a kisgyerekek nevelése mellett.

Ezért 1986‑ban azt az irányelvet hozták, hogy azok a Sea Org tagok, akik gyereket szeretnének, eltávozási engedélyt kapnak a rendtől, amíg a gyermekeik nagykorúak nem lesznek. Ebben a tekintetben a Sea Organization nem különbözik más vallási rendektől.

Ez semmilyen módon nem jelenti azt, hogy az egyén már nem tagja az Egyháznak. A személy egyszerűen Scientologistként folytatja az életét a Sea Org munkatársi gárdáján kívül, a saját maga által választott életpályán. Miután a gyermekek felnőnek, vagy abba a korba lépnek, amikor ők maguk is dönthetnek afelől, hogy csatlakoznak‑e a Sea Orghoz, a szülők visszatérhetnek a Sea Orgba.

Az olyan Sea Org tagok számára, akiknek már az 1986‑ban megváltoztatott irányelv előtt volt gyereke, iskolákat hoztak létre, hogy gondoskodni tudjanak a gyerekek megfelelő oktatásáról és ellátásáról. Például, a Nemzetközi Scientology Egyház több éven keresztül bentlakásos magániskolákat működtetett a Sea Org tagok gyerekei számára Riverside és Los Angeles megyében. A Sea Organization hasonlóképpen iskolai ellátást biztosított a Sea Org tagok gyerekeinek Floridában és New Yorkban, valamint az Egyesült Államokon kívüli Sea Org létesítményekben is. Minden gyermeket, aki igénybe vette ezeket az iskolákat, a szülei határozott kérésére küldtek oda.

Ma, ha egy személy kiskorú gyermekével együtt szeretne csatlakozni a Sea Orghoz, a gyermeknek meg kell felelnie a Sea Org feltételeinek, és a saját elhatározásából kell csatlakoznia. A Sea Org tagok életkorának alsó határa általában megegyezik az alsó korhatárral, amelytől kezdve egy személy az adott országban a törvény szerint munkát vállalhat. A Scientology Egyház aláveti magát minden gyermekmunka‑törvénynek, és egyetlen kiskorú Sea Org tagnak sem megengedett az, hogy a törvény által engedélyezett munkaórák felett dolgozzon.

A kiskorúak számára megengedett, hogy önkéntesen csatlakozzanak a Sea Orghoz szülői beleegyezéssel vagy a szülők által elfogadott gondviselő beleegyezésével. Miután a kiskorú belépett a Sea Orgba – ha szülei nem tagjai a Sea Orgnak –, ki kell jelölni mellé egy gondviselőt, akit elfogadnak a szülei.

A Sea Org létesítményei biztosítják az olyan kiskorúak iskoláztatását, akiknek be kell fejezniük a hivatalosan előírt oktatási követelményeket. Ezek olyan kiskorú Sea Org tagok, akik életkoruk szerint már dolgozhatnak, általában 14 és 18 éves kor között. Ahol a helyi törvények szabályozzák a kiskorúak által végzett munkaórák számát, ott a beosztásukat ehhez igazítják. A törvények országonként eltérnek. Az iskolázás a törvény által előírt óraszámban biztosított.