VANNAK A SZCIENTOLÓGIÁBAN TANTÉTELEK A MENNYORSZÁGRÓL VAGY A POKOLRÓL?

A szcientológusok meggyőződése szerint az emberek halhatatlan szellemi lények, akik már éltek korábban, és újból élni fognak, és hogy a jövőbeli boldogságuk és halhatatlanságuk szellemi lényként azon múlik, hogy itt és most hogyan viselkednek. Ahogy L. Ron Hubbard a Szcientológia: A gondolkodás alapjai című könyvében írta:

„Nyilvánvaló, hogy amit a társadalmainkban jelen életünk során teremtünk, az befolyással lesz ránk a következő életünk során. Ez egészen más, mint »hinni« abban, vagy »elképzelni« azt, hogy ez történik. A Szcientológiában csak nagyon kevéssé foglalkozunk azzal, hogy következtetések levonására kényszerítsük az embereket. Az egyén maga is megtapasztalhatja ezeket a dolgokat. És ha nem képes rá, senki sem várja el tőle, hogy elfogadja őket.

Annak megmutatkozása, hogy a ránk váró Túlvilág nem más, mint a »következő életünk«, teljesen megváltoztatja a szellemi sorsunkkal kapcsolatos általános elképzelést. Nincs semmilyen vita egyik hit tanításaival sem, mivel nem jelentik ki pontosan, egységesen, minden vallásban, hogy az egyén azonnal a Mennybe megy, vagy a Pokolba. Bizonyos, hogy az egyén a következő élete során megtapasztalja annak a civilizációnak a hatását, amelynek teremtésében részt vett. Más szóval, az egyén visszatér. Felelősséggel tartozik azért, ami ma történik, mivel holnap meg fogja tapasztalni.”

A társadalmi felelősségvállalás érzése felerősödik, amikor az auditálási és a képzési szolgáltatásokban való részvétel során a szcientológusok felismerik, hogy valójában szellemi lények, akik már éltek korábban, és újból élni fognak. Ezzel a felismeréssel együtt jár a magasabb szintű etika és erkölcs. A világ, amelyet ma teremtünk, ugyanaz a világ, amelybe a jövőben visszatérünk, és az eljövendő életeinkben együtt élünk ezeknek a fáradozásoknak a gyümölcseivel vagy ezeknek a vétségeknek a következményeivel.

Ez nem csupán elvont elképzelés a társadalom állapotának jövőjéről. Közvetlenül összefügg saját szellemi állapotunkkal is. A Szcientológia egyik sarkalatos tanítása, hogy az emberek alapvetően jók, de a fizikai univerzummal érintkezve aberrálttá váltak, és ezért követnek el ártalmas cselekedeteket. Ezek a cselekedetek csökkentik a személy tudatosságát és képességeit, és egyre mélyülő boldogtalanság és nyomorúság formájában visszahatnak rá. A Szcientológia segítségével a személy képes szembenézni a tetteivel, felelősséget vállalni értük, és újra megismerni és megtapasztalni az igazságot. 

A Szcientológia célja ennek a folyamatos rosszabbodásnak a teljes visszafordítása és szellemi szabadság elérése az egyén és az egész társadalom számára.

A Szcientológiában ugyanúgy megvan a szellemi üdvözülés célja, mint számos más vallásban (pl. judaizmus, iszlám, kereszténység, buddhizmus és hinduizmus). Bár a Szcientológiában más módon törekszenek az üdvözülésre, a lélek megmentésének szellemi célja megtalálható a Szcientológiában csakúgy, mint számos más vallásban.