MIÉRT EGYHÁZ A SZCIENTOLÓGIA?

Az egyház szó a régi egy, igy (= „szent”) szóból és a finnugor eredetű „ház” szóból ered. A szó jelenleg a következő jelentéseket foglalja magában: „egy vallás híveinek szervezete, illetve szervezeteinek összessége a társadalomban” vagy szűkebb értelemben „valamely keresztény egyház”.

De az egyház szót nemcsak keresztény szervezetek használják. Voltak egyházak már tízezer évvel azelőtt is, hogy keresztények léteztek volna, és maga a kereszténység egy lázadás volt a meglévő egyház ellen. Modern szóhasználat szerint amikor például a buddhista vagy a muszlim egyházról beszélünk, ezzel egy bizonyos vallási tanításon osztozó hívők összességére utalunk.

Az egyház hívők közössége, akik szent tanok és vallásos gyakorlatok közös rendszerét teszik magukévá, amelyekkel az élet legvégső problémáit akarják legyőzni.

Az 1950-es években a szcientológusok felismerték, hogy L. Ron Hubbard technológiája és annak eredményei közvetlenül az emberi szellem felszabadításával foglalkoznak, és hogy ezt a nagyobb szellemi tudatosságot rendszeresen el is érik az emberek. Így nem volt kétségük afelől, hogy vallásos gyakorlatot folytatnak. Ezért az 1950-es évek elején úgy döntöttek, hogy egyházat alapítanak, hogy jobban ki tudják elégíteni a szellemi szükségleteiket. Az első Szcientológia egyházat 1954-ben jegyezték be.

A Szcientológia tehát vallás, és az egyház szó használata helyénvaló, amikor a Szcientológiáról beszélünk.