MI A KÜLÖNBSÉG A DIANETIKA ÉS A SZCIENTOLÓGIA KÖZÖTT?

Dianetika a görög dia = „át, keresztül” és nousz = „elme vagy lélek” szavakból származik. A Dianetikát továbbá úgy határozzuk meg: „amit a lélek tesz a testtel”.

A Dianetika felfedi az ésszerűtlen félelmek, zaklatottságok és bizonytalanságok, a megmagyarázhatatlan fájdalmak, érzések és érzelmek (pszichoszomatikus betegségek) forrását, és hatékony kezelést kínál ezekre.

A Dianetika eljárásainak használatával nyilvánvalóvá vált, hogy nem sejtekkel és sejtszintű emlékezéssel van dolgunk, hanem egy olyan beingness-szel, amely dacol az idővel. Az előző életek felfedezését az exteriorizáció jelensége követte – a személy mint szellemi lény különválása a testétől, miközben teljes mértékben tudatában van mindennek. Ezzel a felfedezéssel – valamint azzal az elkerülhetetlen következménnyel, hogy egy személy valóban egy szellemi lény – született meg a Szcientológia vallás.

A Szcientológia úgy határozható meg, mint „a szellem tanulmányozása és kezelése önmagához, univerzumokhoz és más életformákhoz való viszonyában”. A Szcientológia gyakorlata által az egyén növelheti szellemi tudatosságát és saját halhatatlanságának felismerésére való képességét.

A Dianetika – noha korai kiadványaiban ezt nem gondoltuk volna – az emberi lélekkel foglalkozott. A Dianetika a Szcientológia előfutára és részterülete.