MILYEN A SZCIENTOLÓGIA ETIKAI RENDSZERE?

A Szcientológia etikai rendszere teljes mértékben a józan észen alapul.

L. Ron Hubbard a következőképpen határozta meg az etikát: „józan ész és az optimális túlélés mérlegelése.” Ezt is leszögezte: „A becstelen viselkedés túl nem élést jelent. Minden, ami egyének, csoportok pusztulását eredményezi, vagy akadályozza a faj jövőjét, ésszerűtlen vagy gonosz.” 

Továbbá: „Az etika azokat a tevékenységeket jelenti, amelyeket az egyén saját magán hajt végre, hogy optimális túlélést érjen el önmaga és mások számára minden dinamikán.” Ez személyes dolog. Amikor valaki etikus, akkor a saját elhatározása alapján az.

A Szcientológia etikai rendszerének része az Állapotformulákra vonatkozó technológia. L. Ron Hubbard felfedezte, hogy különféle létállapotok vannak, és hogy pontos formulák rendelhetők ezekhez az állapotokhoz. A személy meghatározhatja, hogy milyen állapotban van életének bármely területe, és alkalmazhatja az odaillő formulát, hogy azonnal javítson azon az állapoton. Ezek a lépések – bár nagyon egyszerűek – rendkívül hatékonyak, és egyének milliói számára tették már lehetővé, hogy életüket korábban elképzelhetetlen módon javítsák. 

A Szcientológia etikai rendszerének másik része az auditálás egyik fajtája, az úgynevezett konfesszió. Az Ember már régóta vágyott egy olyan módszerre, amelynek segítségével ráléphet a helyes útra. A vallások már időszámításunk előtt 500 évvel tudatában voltak annak, hogy a gyónás megszabadítja az embert a bűn terhétől. A Szcientológiában bizonyítást nyert, hogy a konfesszió segít a személynek, aki vétett a saját és a csoportja erkölcsi kódexe ellen, hogy megszabaduljon tetteinek terhétől, újra jól érezze magát önmagával kapcsolatban, és újra tevékeny tagja legyen a csoportnak.

Ahogy L. Ron Hubbard írta:

„Egyetlen ember sem lehet szabad, aki maga nem tisztességes – az ilyen ember a saját maga csapdája. Ha az ő saját tetteit nem lehet felfedni, akkor ez az ember fogoly; vissza kell tartania önmagát embertársaitól, és a saját lelkiismerete rabszolgája.” 

Ez csupán két eszköz a Szcientológia etikatechnológiájának gazdag tárházából.