SZEKTA-E A SZCIENTOLÓGIA?

Nem. A szó legteljesebb értelmében vett vallás.

A „szekta” szót általában becsmérlő értelemben használják, és titkos vagy zárt csoportot értenek alatta, korlátozott tagsággal és rejtélyes tanokkal. A vallástudósok rámutattak, hogy ez a kifejezés szinte teljesen elvesztette jelentését, hiszen mai használata a minden vallással szemben egyre növekvő előítéleteket tükrözi. Például egy kormányjelentés Belgiumban „szektának” bélyegezte a haszid zsidókat és még a Fiatal Nők Keresztény Egyesületét (YWCA) is. A francia parlament listáján a baptisták is szektaként szerepeltek.

Azok a vallások, amelyek növekednek és fennmaradnak, annyira sikeresek, amennyire segítik az embereket a szellemi életükben. Annak érdekében, hogy a Szcientológia betölthesse ezt a szerepet, a vallás Írásai teljesen rendszerezettek, sok nyelven és sok országban elérhetőek, és bárki tanulmányozhatja őket. A Szcientológia egyházak és missziók mindig nyitva állnak a nagyközönség előtt.

A Szcientológia egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem követeli meg senkitől, hogy bármit is „higgyen”. A Szcientológia úgy véli, hogy minden egyénnek a saját fejével kell gondolkodnia. A Szcientológiában csak az igaz az egyén számára, amit személyesen megfigyelt, és amiről tudja, hogy számára igaz. A Szcientológia nem tekintélyelvű – egy technológiát bocsát az ember rendelkezésére, amelyet használhat, és eldöntheti, hogy az ő esetében működik-e.