MI A JELENTŐSÉGE AZ AMERIKAI ADÓHATÓSÁG SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZAKRA VONATKOZÓ HATÁROZATÁNAK?

Az amerikai adóhatósággal (IRS) folytatott harc 1993. október 1-jén kedvező eredménnyel véglegesen lezáródott. Ezen a napon az IRS hivatalos határozatokat adott ki arról, hogy az adóügyi kódex 501(c)(3) szakasza értelmében adómentesnek ismeri el a Nemzetközi Szcientológia Egyházat és a hozzátartozó egyházakat és szervezeteket – összesen 150-et.

Ez az elismerés egy 40 éves konfliktus végét jelentette az Egyház és az IRS között. Mindez egy példátlan mélységű és hatókörű, kétéves vizsgálat eredménye volt, amely a Szcientológia Egyház minden nemzetközi tevékenységére kiterjedt. A vizsgálat azzal zárult, hogy az IRS határozatokat adott ki, amelyekben elismerte a Nemzetközi Szcientológia Egyház (a Szcientológia vallás anyaegyháza), illetve 150 hozzátartozó egyház, misszió és társadalomjobbító szervezet adómentes vallási és jótékonysági státusát.

Az IRS határozata kimondta:

1. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények kizárólag elismert vallási és jótékonysági célokat követnek.

2. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények a közjó érdekében, nem pedig magánszemélyek érdekeinek szolgálatában működnek.

3. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények kizárólag elismert vallási és jótékonysági célokért működnek, és nem szolgálják semmilyen egyén vagy nem jótékonysági szervezet hasznát.

4. A Szcientológia egyházak a tevékenységük egyetlen részén keresztül sem tesznek semmilyen lépést semmiféle közhivatali tisztség megszerzésére.

5. E szervezetek céljai nem sértik az alapvető közérdeket.

Az IRS azt is megállapította, hogy a Szcientológia Egyház egyháznak minősül az olyan ismérvek szerint, amelyek megkövetelik a kialakult vallási tanok, vallási irodalom és vallástörténet létezését, lelkészek képesítését és felszentelését, valamint a hívők vallási közösségének létét.

Az 1993-as mentességi határozatokkal kapcsolatos kérelmek, támogató anyagok, illetve IRS-kérdések és az IRS-el folytatott levelezés a mentességi határozat kiadása (1993. október 1.) óta nyilvános megtekintés céljából hozzáférhetők. Ezek a kérelmek, támogató anyagok és dokumentumok több mint 4 méternyi polcot foglalnak el, és valójában az összes valaha volt mentességi kérelem közül a legnagyobb adminisztrációs dokumentációt képviselik.