SZCIENTOLÓGIA LELKÉSZEK

Azt a személyt, aki képzett abban, hogy Szcientológia szertartásokat és egyéb szellemi tanácsadásokat nyújtson, lelkésznek hívjuk. Az állandó auditori oklevél megszerzésének előfeltétele, hogy az illető felszentelt lelkésszé váljon, nem szükséges azonban ilyen oklevél ahhoz, hogy valaki a Szcientológia Egyház hivatalosan felszentelt lelkésze legyen.

Lelkészi képzés

Úgy válhat valaki Szcientológia lelkésszé, ha végigmegy egy olyan képzési programon, amely nem csak a Szcientológia vallásról szól, hanem tartalmazza a világ összes nagy vallásának megértését is. A képzés alatt álló lelkész megtanulja minden Szcientológia szertartás, továbbá egyéb lelkészi szolgáltatás levezetését is, és hivatalosan felszentelik a Szcientológia Egyházban.

A káplán

A Szcientológia egyházakban a káplán egy hivatalos pozíció. Ő az, aki a vasárnapi szertartásokat levezeti, és aki hivatalos szertartásokon elnököl. A káplán személyre szóló szolgáltatásokat is nyújt a szcientológusoknak. A Szcientológia közösségen belül nagyon jól ismert, hogy ha egy személyt, az illető családját vagy szellemi fejlődését valamilyen személyes probléma fenyegeti, a Káplán mindig rendelkezésre áll, hogy tanácsot és útmutatást adjon.