A TISZTESSÉG HELYREÁLLÍTÁSA
AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ

Megdöbbentő tény, hogy a világ kormányainak kétharmada súlyos korrupciótól szenved. Ma az új vezetők közel egynegyede meg van győződve róla, hogy ha előre akar jutni, akkor etikátlanul kell viselkednie.

Ennek a hanyatlásnak a megfordítására, valamint az alapvető erkölcsi rend és értékek helyreállítására L. Ron Hubbard megírta Az út a boldogsághoz: Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvet Ennek a teljes egészében nemvallásos könyvnek a 21 szabályát bárki használhatja, hovatartozásától vagy hitvallásától függetlenül, hogy sajátjává tegye a jóságot, a becsületességet és az élethez szükséges alapkészségeket.

A már 112 nyelven megjelent Az út a boldogsághoz nyugalmat hozott erőszaktól szenvedő településeknek, békét teremtett harcok által feldúlt területeken, és önbecsülést adott több millió embernek – iskolákban, börtönökben, templomokban, ifjúsági és közösségi központokban.

Az összes társadalmi réteg felemelése érdekében a kaliforniai Glendale-ben megalakult a nonprofit és szekuláris Nemzetközi Az Út a Boldogsághoz Alapítvány, amely a nemzetközi tevékenységek koordináló központjaként szolgál. A Szcientológia-egyházak és szcientológusok támogatása révén Az út a boldogsághoz és a hozzá kapcsolódó oktatási anyagok, illetve programok ma már a Föld minden részén alkalmazásban vannak, és segítenek magasabb szintű tisztességet, bizalmat és önbecsülést oltani minden kultúrába.

BÉKE TEREMTÉSE EGY HÁBORGÓ TÉRSÉGBEN

KOLUMBIA ÉS AZON TÚL

Az országos rendőrség 10 000 tagja a népesség 20%-ához eljuttatta Az út a boldogsághoz-t, és így nyugalmat teremtettek ebben a feszültségekkel teli országban.

Több évtized narkoterrorizmusa és drogháborúi a világ egyik legerőszakosabb országává tették az emberrablások és gyilkosságok által feldúlt Kolumbiát.

Ahogy a kolumbiai országos rendőrség megoldást keresett erre, elindítottak egy Az út a boldogsághoz programot, és amikor az utcai tüntetések már-már kitörni készülő zavargássá fajultak, ők irányították a nagy tömegű füzetosztást. A rendőrség vezetői azt is megszervezték, hogy a bogotái televízió sugározza Az út a boldogsághoz szabályait bemutató társadalmi célú hirdetéseket.

Ezt követően nem volt erőszak.

Az országos rendőrségnél ezt a tevékenységet koordináló ezredes ezután Cartagenára irányította a figyelmet, ahol a fokozódó bűnözés veszélyeztette a turizmust. A 140 cartagenai rendőrnek megtartott Az út a boldogsághoz szemináriumot a füzet városszerte történő szétosztása követte. Egy három évig tartó intenzív program után, amelyben Az út a boldogsághoz-t használták, 27%-kal csökkent a bűnözés Cartagenában, és ez lett Kolumbia legbiztonságosabb városa.

Ahogy a program országos szintre bővült, a bűnözés más városokban is csökkent – nem kis mértékben annak köszönhetően, hogy több mint 10 000, Az Út a Boldogsághoz programban képzett rendőr tartott foglalkozásokat 3 millió lakosnak, és a füzetet szétosztotta a lakosság 20%-ának.

Ezt követően a drogok és a bűnözés megoldását kereső szomszédos országok szintén igénybe vették Az út a boldogsághoz-t. Guatemala first ladyje 3 millió füzetet kért, és az országos rendőrség, illetve polgármesterek és iskolák segítségével gondoskodott a szétosztásukról. A füzet terjesztése nyomán jelentős mértékben csökkent a bűnözés. Peruban az országos rendőrség nyugalmazott tábornoka bemutatta Az út a boldogsághoz-t a Nemzetközi Rendőrszövetségnek, majd pedig a perui rendőri hálózatnak, ahol ez a hivatalos rendőri képzés részévé vált. 2014-ben a São Pauló-i katonai rendőrség megkezdte Az út a boldogsághoz oktatását, és emellett több ezer füzetet osztott szét.

AZ ÚT A
BOLDOGSÁGHOZ
füzet
112
NYELVRE
LE VAN
FORDÍTVA

„Az út a boldogsághoz elhozta a reményt. A 21 szabállyal és alkalmazásukkal meg lehet fordítani a dolgok menetét, és újból élvezhetjük az igazság, hűség, becsület, jóság, megbocsátás, mértéktartás, méltóság, tisztelet és szeretet értékét az életben. Dominika kormányának és népének nevében szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a kezdeményezésért és ennek a programnak a sikerre vitele érdekében kifejtett erőfeszítéseikért.” – kulturális, ifjúsági és sportminiszter, Dominika

„Az út a boldogsághoz nem kerül összeütközésbe az egyén meggyőződésével vagy társadalmi rangjával. Bizonyos értelemben mindenkit megérint, legyen a személy muszlim, hindu vagy akár nem vallásos: e könyv igen hatásosan képes átadni egy olyan üzenetet, amelynek köze van a saját életünkhöz.” – nyugalmazott miniszterelnök, Guyana

„Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a szemináriumokért, amelyeket 180 rendőrnek tartottak Az út a boldogsághoz 21 szabályáról. A szemináriumok nagyon hasznosak voltak, és megértettük belőlük annak a fontosságát, hogy mit jelent rendőrnek lenni – hogy jó példát kell mutatni a helyi közösségnek és az egész társadalomnak.” – városi rendőrparancsnok, Bogotá, Kolumbia

NEMZETKÖZI ÜZENET

AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ TERJESZTÉSE

4400

Egyének, iskolák, rendőrőrsök, kormányok, cégek, szakmai körök – bárki rendelhet saját kiadású Az út a boldogsághoz-t, hogy terjessze a családjának, barátainak, ügyfeleinek vagy akár teljesen idegeneknek.

A sokféle egyénileg megalkotott borító tükrözi Az út a boldogsághoz erejét és népszerűségét. A füzet híre a világ minden tájára eljut, az emberek elolvassák, és továbbadják kollégáknak, munkáltatóknak, rendőrfőnököknek, polgármestereknek, kongresszusi és parlamenti képviselőknek.

A füzet, a filmeskönyv és a társadalmi célú hirdetések szintén széles körben eljutnak a magán- és kormányzati csoportokhoz, és javítják az erkölcsösséget, tisztességet és bizalmat egy közösség, ország vagy nép egészében.